Sayfalar

9 Eylül 2009 Çarşamba

atık yağlar

Yemek fabrikaları, lokanta-restauran işletmecileri ve evhanımları gelecek nesillere tertemiz, pırıl pırıl bir dünya bırakmak ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak elinizde. Alo Atık Hattı’nın 444 28 45 nolu numarasını bir yere özenle kaydedin.

TEMA Vakfı Ulusal Bitkisel Yağ ve
Ambalaj Atıkları Toplama Ayrıştırma Geri kazanım Şirketi ile Ezici Biodizel, kurdukları 444 28 45 numaralı “Alo Atık Hattı”ndan arayan vatandaşların biriktireceği 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağları, özel araçla adreslerden topluyor. Toplanan bu atık yağların biodizele dönüştürülerek hem çevrenin korunması hem de ekonomiye katkı yapılması hedefleniyor.

Skylife Dergisi’nin Şubat sayısında "Sakın Duyarsız Kalmayın!” başlığıyla yer alan duyuruda atık bitkisel yağlarla ilgili şu bilgilere yer verildi: “Lavabodan dökülen 1 litre bitkisel atık yağ, 1 milyon litre suyu kirletmektedir ve yeraltı su kaynaklarına sızarak doğal yaşamın dengesini bozmaktadır. Bitkisel atık yağlar, atık su toplama sistemlerinde (kanalizasyon ve kollektör) daralma ve tıkanmalara neden olmakta, denizlerde denizanası oluşumunu artırarak çevre kirliliğini hızlandırmaktadır. Ülkemiz, yıllık 1.650.000 ton bitkisel yağ tüketimiyle Avrupa’nın üçüncü bitkisel yağ kullanan ülkesidir. Buna istinaden her yıl 350.000 ton bitkisel atık yağ doğaya bırakılmaktadır.”

Türkiye’de her sene tabiata bırakılan 350 bin ton bitkisel atık yağın toplanarak biodizele dönüştürülmesiyle yıllık 750 milyon Amerikan Doları petrol ithalatını önlemenin mümkün olduğuna dikkat çekilen duyurada şöyle devam edildi: “Bu şekilde doğayı korumak elimizde... Bu konuyla ilgili, 444 28 45 numaralı “Alo Atak Hattı”ndan bize ulaşın, biriktirdiğiniz 5 litre ve üzeri bitkisel atık yağlarınızı, özel aracımızla adresinizden alalım. Bu atık yağları, biodizele dönüştürüp gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakalım... Biz Türkiye’nin bitkisel atık yağları topluyoruz... Biodizel’e dönüştürüp ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz... Temiz bir çevre, yaşanılır bir dünya için yaşam mucizesi suyumuzu kirletmeyelim bitkisel atık yağlarınızı lütfen lavabolara dökmeyiniz!..”

İstanbul Beşiktaş ilçesi sınırları içerisinde yer alan sekiz ilköğretim okulundan bin öğrenci Beşiktaş Belediyesi ve Ulusal Geri Kazanım Şirketi öncülüğünde atık bitkisel yağları toplamak için seferber oldu.

İSKİ’den alınan bilgiye göre ise yıl içinde İstanbul’da yaklaşık 50 bin atıksu kanal tıkanıklığı vak’ası meydana geldi. Yetkililer taşma olaylarının yarısından fazlasının kanalizasyon sistemine boşaltılan atık yağlardan kaynaklandığını belirtiyorlar.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında en önemli dizel motor yakıtı alternatifi olan biodizel ile Türkiye önemli bir enerji açığını kapatabilir. Tabiat dostu biodizel tabiatta hızla ve kolayca parçalanabiliyor. Su da ise hızla çözülme özelliğine sahiptir.

Ezici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ezici, çevrenin en önemli zenginlik ve çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olduğuna dikkat çekerek şu görüşleri dile getiriyor: “Bizler suya, toprağa, insan başta olmak üzere bütün canlılara saygıyı kültür haline getirmiş bir uygarlığın sahibiyiz. Buna karşılık son yıllarda sanayileşmeyle birlikte havamız, suyumuz, toprağımız kısaca çevremiz tahrip olmakta, geleceğimiz yok olmaktadır. Günlük hayatı kolaylaştırmak için kullanılan ürünlerin üretimi ve tüketimi esnasında oluşan atıklar (endüstriyel atıklar, bitkisel yağlar, plâstik, kâğıt, pil, motor yağları vb.) bilinçsiz şekilde tabiata bırakılmaktadır.

Yaşadığımız sokaktan başlayarak, şehirlerimizi, Türkiye’mizi ve dünyamızı gelecek nesillere daha yaşanılır nitelikte bırakmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. Biz bu göreve hazırız.”

ATIK YAĞ TOPLAMA KAPLARI

Ezici Yağ Sanayi Biodizel ve Enerji Üretimi internet sitesinde yer alan bilgilere göre bitkisel atık yağ toplama ve biriktirme amaçlı kullanılan toplama kapları
19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı “Bitkisel Atık Yağların Yönetmeliği” gereği istenen şartlara uygun olması gerekiyor. Özellikle yemek fabrikası gibi bitkisel yağ kullanan atık yağ üreticilerinin faaliyetleri sonucu oluşan atık yağların biriktirilmesi için sızdırmaz, iç ve dış yüzeyleri korozyona dayanıklı bidon, konteyner ve tank gibi toplama kaplarının kullanılması gerekiyor.


Ezici Yağ Sanayi Biodizel ve Enerji Üretimi Paz. Laboratuvar Hizmetleri A.Ş., bitkisel atık yağ üreticilerine, atık bitkisel yağların biriktirilmesi için, ilgili yasal düzenlemelere ve hijyen standartlarına uygun bitkisel atık yağ toplama kaplarını temin ediyor.


BİODİZEL YAKIT NEDİR?


* Dünya’da verimi ve performansı onaylanmış bir dizel yakıt alternatifidir.


* Üretiminde hammadde olarak ham veya kullanılmış bitkisel yağlar, hayvansal yağlar ve bunların türevleri kullanılmaktadır.


* AB standartları gereği 2005 yılından itibaren dizele harmanlanması çevre ve insan sağlığı bakımından mecburi tutulmuştur.


* Tamamen çevre dostu bir yakıttır. Zararlı emisyonu yok denebilecek miktardadır.


* Bütün dünya ülkelerinde enerjide dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla ulusal bir yakıt olarak kullanılan biodizel, ülkemizde de önemli bir enerji açığını kapayacak, bir çok kişiye istihdam sağlayacak, çiftçiyi destekleyecektir.


* Dizel motorlarda herhangi bir değişime gerek kalmadan direkt olarak veya dizele harmanlanarak kullanılabilir.


* Verdiği ısı enerji bakımından dizele eşdeğerdir. Harmanlandığı dizelin setan sayısını yükselterek yakıt ekonomisi sağlar.


* Motoru güç azaltıcı tortulardan temizler ve yağlayıcı etkisinden dolayı motorun daha sessiz çalışmasını sağlar.


Mustafa GÖKMEN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlarınız benim için çok önemli.....
Lütfen;
bir :)) bile olsa yorumlarınız beni mutlu edecek..